Đăng nhập
Đăng ký

Phạm Thị Hoa

  • Giới tính: Nữ
  • Năm sinh: 1955
  • Quê quán: Hải Phòng
  • Tình trạng hôn nhân: Đã lập Gia đình
  • Tiểu sử bệnh lý: Không
  • Tôn giáo: Không
  • Kinh nghiệm: giúp việc gia đình, chăm sóc người già
  • Đăng ký công việc: Giúp việc gia đình, ưu tiên gia đình có 2 ông bà
  • Thời gian làm việc: Theo giờ cố định
  • Mức lương mong muốn: 5 triệu

Nội dung khác

Có kinh nghiệm giúp việc gia đình, chăm sóc người già, người ốm. 

Phạm Thị Hoa

Trạng thái

Đã nhận việc

Bình luận

Đánh giá, hỏi đáp, bình luận về nội dung.