Đăng nhập
Đăng ký

Đậu Thị Hà

  • Giới tính: Nữ
  • Năm sinh: 1967
  • Quê quán: Hưng Yên
  • Tình trạng hôn nhân: Đã lập Gia đình
  • Tiểu sử bệnh lý: Không
  • Tôn giáo: Không
  • Kinh nghiệm: giúp việc gia đình, chăm trẻ
  • Đăng ký công việc: Giúp việc gia đình, chăm trẻ
  • Thời gian làm việc: Theo giờ cố định
  • Mức lương mong muốn: 4,5 triệu

Nội dung khác

Có kinh nghiệm giúp việc gia đình và chăm trẻ.

Đậu Thị Hà

Trạng thái

Đã nhận việc

Bình luận

Đánh giá, hỏi đáp, bình luận về nội dung.