Đăng nhập
Đăng ký

Đậu Thị Hà

  • Giới tính: Nữ
  • Năm sinh: 1967
  • Quê quán: Hưng Yên
  • Tình trạng hôn nhân: Đã lập Gia đình
  • Tiểu sử bệnh lý: Không
  • Tôn giáo: Không
  • Kinh nghiệm: giúp việc gia đình, chăm trẻ
  • Đăng ký công việc: Giúp việc gia đình, chăm trẻ
  • Thời gian làm việc: Theo giờ cố định
  • Mức lương mong muốn: 4,5 triệu

Nội dung khác

Có kinh nghiệm giúp việc gia đình và chăm trẻ.

Đậu Thị Hà

Trạng thái

Đã nhận việc

Hotline

+0968.123471 +04.85855357

Bình luận

Đánh giá, hỏi đáp, bình luận về nội dung.