Đăng nhập  \/ 
x
hoặc
Đăng ký  \/ 
x

hoặc

MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ GIÚP VIỆC

Kính gửi quý khách hàng!

Hợp đồng là văn bản chứa các điều khoản có tính chất ràng buộc pháp lý giữa các bên cung cấp và sử dụng dịch vụ giúp việc. Chúng tôi xin cung cấp các mẫu hợp đồng này nhằm giúp quý vị nắm vững và hiểu rõ các điều khoản trước khi ký hợp đồng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Quý vị khách hàng có để Download (tải về) các bản hợp đồng này về máy tính để nghiên cứu trước, nếu có điều gì thay đổi, bổ sung thì khi ký hợp đồng chính thức hai bên sẽ thảo luận cụ thể.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hợp đồng giúp việc (Thư mục)

Mẫu cam kết của người giúp việc ăn ở lại nhà gia chủ

Cập nhật 27 Tháng 1 2016

 • Tác giả: Giúp Việc Đô Thị
 • Phiên bản: 28.1
 • Lượt tải: 421

Mẫu hợp đồng dịch vụ cung ứng giúp việc gia đình

Cập nhật 27 Tháng 1 2016

 • Tác giả: Giúp Việc Đô Thị
 • Phiên bản: 28.1
 • Lượt tải: 1092

Mẫu hợp đồng phát tờ rơi làm việc theo ca

Cập nhật 27 Tháng 1 2016

 • Tác giả: Giúp Việc Đô Thị
 • Phiên bản: 28.1
 • Lượt tải: 666

Mẫu hợp đồng phát tờ rơi theo số lượng tờ phát ra

Cập nhật 27 Tháng 1 2016

 • Tác giả: Giúp Việc Đô Thị
 • Phiên bản: 28.1
 • Lượt tải: 217